130. výročí založení SDH Borová

10.září 2016

Slavnostní den byl zahájen členskou schůzí za účasti zástupců z okolních sborů a okrsků. Byla představena současná činnost sboru i zásahové jednotky a předána ocenění zasloužilým členům. Následoval průvod k pomníku padlým, kde byl položen pamětní věnec. Když se průvod vrátil zpět, proběhlo na hřišti oficiální zahájení programu pro veřejnost. Během zbytku dne byla k vidění historická i současná hasičská technika a proběhlo několik vystoupení. Po celý den byla také otevřena hasičská zbrojnice s výstavou fotografií z historie i současnosti SDH Borová.

Děkujeme Všem členům SDH, jejich partnerkám a přátelům SDH, kteří se podíleli na oslavě 130. výročí založení našeho sboru. Děkujeme p. Josefu Čápovi za sponzorský dar. Děkujeme starostovi obce Bc. Pavlu Jirkovi za spolupráci a dotaci na pamětní ceduli sboru. Děkujeme p. faráři Františku Hofmanovi, že nás poctil svou návštěvou a požehnal našemu sboru. Děkujeme kapele p. Milana Vencla Valánečce za hudební produkci, Ivoši Štěpánovi za kočár s koňmi, p. Jansovi za skákací hrad, mažoretkám z MONA Náchod za pěkná vystoupení, Terce za malování na obličej, Honzovi a Jarče za dočasné tetování a vystoupení s pumou Mikulášem, Ondrovi za aparaturu, Kájovi za focení celé akce, Kátě za perfektní guláš a langoše, Vendy a Zdeně za výpomoc za barem, TJ Sokol za zázemí na hřišti, soutěžícím za výkony při soutěžích a dětem za spokojené výrazy ve tvářích.

Děkujeme spřáteleným sborům z Bohdašína a Přepych za ukázky historické hasičské techniky a divadelní představení ;-) Děkujeme také profesionálním hasičům z Náchoda - Velkého Poříčí za ukázky moderní hasičské  techniky.

Mrzí nás, že z 12-ti sborů našeho okrsku přijal naše pozvání pouze SDH Dobrošov a SDH Babí. O to víc si vážíme hostujících sborů z Nového Hrádku, Přibyslavi, Přepych a Bohdašína.

S průběhem akce jsme spokojeni. Myslíme, že náročné přípravy a napružené nervy za to stály, že se oslavy podařilo uskutečnit důstojně, že se Vám necelým 300 lidem u nás líbilo a že se před našimi předchůdci nemusíme stydět za svoji práci.

SDH Borová

FOTOGALERIE

Almanach

U příležitosti 130.výročí založení našeho sboru byl vydán pamětní almanach, který je určen k volnému prodeji.

44 stran, formát A5, lesklý

Cena: 80,-Kč

V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 777 627 470, nebo na e-mail: sdh.borovaunachoda@gmail.com.