3 požáry památné lípy „Trhovky“

1912

  • V neděli odpoledne se od Opočna přes Kašparku přihnala děsivá bouře, při které do lípy uhodil blesk. Způsobil jí velikou trhlinu od koruny až po zem. Lípa byla uvnitř ztrouchnivělá, takže rychle vzplanula. K jejímu hašení použili borovští hasiči ruční stříkačku džberovku, lidově zvanou „díž“. Poblíž lípy nebyl žádný vodní zdroj, vodu do stříkačky bylo nutno nanosit ze studny halštýře ze struhy od čp. 32. Díky vynaloženému úsilí všech byla lípa zachráněna.

1932

  • Nějací nezbední chlapci si uvnitř lípy rozdělali oheň, jehož plameny zachvátily celý kmen. To již hasiči měli moderní ruční stříkačku od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. Až k lípě však hadice nestačily. Voda se proto čerpala do kádě a odtud se nosila asi 60 m do stříkačky džberovky, která oheň uhasila a tím již naposled splnila svoji povinnost.

1956

  • Požár opět způsobili nezbední chlapci. V té době již požárníci (Československý svaz požární ochrany) měli motorovou stříkačku. K hašení lípy použili také minimaxu, což však nebylo účinné. Motorová stříkačka táhla vodu z rybníka od starého transformátoru. Hadice jen tak tak stačily. Po uhašení se lípa ještě jednou od kořenů vznítila, ale s tím už si požárníci lehce poradili.

Těmito třemi požáry lípa velmi utrpěla. Jeden její vrch byl větrem uražen, ostatní větve musely být seříznuty. Občané s obavami sledovali, zda lípa znovu obrazí a bude dále žít. K radosti všech se s příštím jarem znovu zazelenala.