SDH Borová v datech

1886

 • 24.dubna byl na podnět p.Josefa Čápa z čp. 5 v Borové zřízen "Sbor dobrovolných hasičů". Čítal 38 činných členů. Byl rozdělen na 4 odbory: odbor lezců, odbor bouračů, odbor stříkačů a odbor ochranných. Prvním velitelem byl Antonín Bubeníček. Sbor vlastnil stříkačku s příslušenstvím a výzbroj. Stříkačka stála 1140 zlatých a zaplacena byla z podpor zemských a z jiných podpor, mezi dárci byl i císař rakouský a král český, kníže Colloredo - Mansfeld v Opočně, princ ze Schamburk - Lippe v Náchodě, biskup královéhradecký a další.

1892

 • v Borové se konal VI. sjezd náchodské hasičské župy za účasti 26 sborů v počtu více jak 400 krojovaných členů a velkého množství obecenstva z okolí

1895

 • sbor měl v tomto roce 105 členů, což byl vůbec nejvyšší počet, jakého kdy dosáhl

1897

 • stavba hasičské zbrojnice

1911

 • 27.srpna sbor oslavil 25 let trvání. Byl opatřen dobrou vozní stříkačkou, dvěma berlovkami, 200 m hadic, čtyřmi hákovými žebříky, lékárničkou, nosítky pro raněné a nejdůležitější výzbrojí pro mužstvo

1926

 • zakoupení moderní ruční stříkačky od firmy Stratílek z Vysokého Mýta včetně příslušenství za částku 23 000 Kč, která sloužila k výcviku a zásahu při požárech až do roku 1948

1928

 • 14.října byl slavnostně odevzdán do správy obce památník "Padlým v 1.světové válce". O jehož postavení se zasloužili členové hasičského sboru, kteří tak uctili památku 34 padlých kamarádů - borováků.

1936

 • oslava 50.výročí založení hasičského sboru v Borové -foto

1948

 • zakoupení 1.motorové stříkačky

1951

 • Sbor dobrovolných hasičů dostává nový oficiální název, a sice Československý svaz požární ochrany.

1952

 • nákup automobilu zn. Praga-Alfa

1955

 • pořízení nové motorové stříkačky PS 8 s úplným vybavením

1956

 • zřízení požárních nádrží v potoce u čp. 16 a 57

1963

 • oslava 75.výročí založení hasičského sboru v Borové (s dvouletým zpožděním)

1965

 • pořízení vojenského terénního automobilu zn. Steyr

1966

 • pořízení lehkého terénního nákladního automobilu Tatra 805
 • adaptace stodoly v čp. 32 na požární garáž

1969

 • 26.prosince vznikl v obci požár vskutku kuriózní. Hasiči pořádali tradiční ples, při kterém jim přímo nad hlavou vyhořel do základů hostinec "Pod Lípou". -foto

1975

 • dokončení stavby nové hasičské zbrojnice (vystavěna v letech 1973 - 1975)
 • 28.12.1975 slavnostní otevření kulturního domu (vystavěn v letech 1972 - 1975 -foto)

1977

 • likvidace staré hasičské zbrojnice -foto

1983

 • za podpory JZD Slavoňov zakoupeno z vlastních prostředků terénní vozidlo zn. ARO - přestavbu provedl sbor svépomocí

1984

 • postavení překážkové dráhy na místním hřišti

1985

 • pořízení motorové stříkačky PPS 12,
 • 1.ročník "Letních Vánoc u Jáchyma"
 • dokončení stavby požární nádrže u čp.82 pro zajištění protipožární bezpečnosti v obci (vystavěna v letech 1984 - 1985)

1986

 • oslava 100.výročí založení hasičského sboru v Borové -foto

1990

 • symbolický pohřeb Jáchyma

1991

 • dochází ke změně názvu Svazu požární ochrany na Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který platí dodnes

1996

 • oslava 110.výročí založení hasičského sboru v Borové -foto

1998

 • výpomoc 10 členů našeho sboru s úklidem škod, které napáchala povodeň v Kounově u Dobrušky

2005

 • ukončení dětského tábora z důvodu stavby cyklostezky v místě tábořiště, spojující Peklo s osadou "Na Ostrovech" a Bražec v Náchodě

2013

Sbor se nachází ve vlně generační obměny, kdy jeho činnost zajišťuje nastupující nová mladá generace borovských hasičů. Na příslušné funkce strojníků a velitelů jednotky byli zaškoleni v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech,

 • rodina van de Belt věnovala sboru plně vybavený přívěs s přenosnou motorovou stříkačkou PS 8,
 • 23.srpna byly spuštěny webové stránky sboru,
 •   4.prosince byl za podpory členů zakoupen velitelský automobil VEA Nissan Patrol - přestavbu provedl sbor svépomocí -foto

2014

 • 11.června byla nákladem obce zakoupena cisternová automobilová stříkačka CAS8-A31.1K,
 • 22.června 2014 byla p. farářem Mgr. Františkem Hofmanem slavnostně vysvěcena obě nová hasičská vozidla a přívěs, -foto

2015

 • 9. května se v Borové po 10 letech uskutečnila okrsková soutěž a zároveň byla obnovena soutěž "O pohár starosty SDH Borová",
 • 22. srpna jsme ohňostrojem oslavili 30. ročník Letních Vánoc,
 • v listopadu proběhla v hasičské zbrojnici instalace svolávacího zařízení pro požární jednotku.

2016

 • oslava 130. výročí založení SDH Borová