Udělená ocenění

Čestné uznání ZO SPO     Čestné uznání OSH  
Balcar Luboš, čp.16 1985   Balcar Luboš, čp.16 1.1.1986
Čáp Miroslav, čp.29 1985   Balcarová Anna, čp.1 22.10.2003
Forman Miroslav ml., čp.68 1985   Čáp Miroslav, čp.29   20.2.2008
Škoda Jaroslav, čp.120 1985      
Škoda Jiří, čp.53 1985   Medaile "Za příkladnou práci"  
Balcar Jaromír, čp.1 5.7.1986   Forman Miroslav, čp. 68   1.1.1986
Beneš Milan, čp.120 5.7.1986    
Školník Jan, čp. 47 22.6.2014   Odznak odbornosti "Vzorný požárník III.stupně"
      Čáp Arnošt st., čp.60 13.11.1980
Medaile "Za věrnost 20 let"     Čáp Miroslav, čp.29 5.1.1987
Škoda Josef, čp.30     Ducháček Václav ml., čp.6 5.1.1987
Ptáček Antonín, čp.16 1955   Jirák Josef, čp.21 5.1.1987
Balcar Josef, čp.102 1968      
Bek Vendelín, čp.7 1972      
Efenberk Ladislav, čp.112 1980      
Balcar Miroslav, čp.22 1983      
Efenberk Ladislav, čp.136 1984      
         
Medaile "Za věrnost 30 let"        
Balcar Karel, čp.110 1983      
Čáp Arnošt, čp.60 1983      
Školník Jan ml., čp.47 1983      
Balcar Jan, čp.57 1984      
Čáp Josef, čp.16 1985      
Forman Miroslav st., čp.68 1985      
         
Medaile "Za věrnost 40 let"        
Čtvrtečka František, čp.9 15.7.1928      
Balcar Antonín, čp.71 15.7.1928      
Balcar Jan, čp.72 15.7.1928      
Nýč Emanuel, čp.116 15.7.1928      
Nýč Josef, čp.55 15.7.1928      
Čáp Antonín, čp.47 15.7.1928      
Balcar Josef, čp.18 1965      
Školník Jan st., čp.47 1970      
Novotný František, čp.31 5.7.1986      
         
Medaile "Za věrnost 50 let"        
Balcar Jan, čp.72 1.6.1936      
Nýč Josef, čp.55 1.6.1936      
Nýč Emanuel, čp.116 1.6.1936      
Efenberk Ferdinand, čp.141 1972      
Školník Jan st., čp.47 5.7.1986