Zemřeli při požáru

  • Novomanželé Antonín a Ludmila Netrestovi bydleli v obecním chudobinci čp .95 „U Jedle“. Byli to obecní chudí - žebráci, kteří spali na zemi.
  • Dne 22. prosince 1933 v 18hod. tato chalupa vyhořela od přetopených železných kamínek. Požár zpozoroval soused Václav Ptáček ml., který poslal do vsi posla, aby vyhlásil poplach. Mezitím vynesl manžele Netrestovi oknem ven před budovu, byli však již otráveni unikajícími plyny z kamínek. V 18:30hod. se k požáru dostavilo  20 členů našeho sboru pod vedením br. Aloise Balcara a několik členů ze sboru z Dlouhého. Se stříkačkou se nejelo, protože v dané lokalitě není voda. K likvidaci požáru byly použity bourací háky a lopaty na zahazování sněhem. Z budovy byly vyneseny 2 almary a 2 kolovrátky. Ve 21 hodin bylo zamezeno dalšího šíření požáru. Dvoučlenná hlídka pak objekt střežila do 5. hodiny ranní.
  • Netrestovi měli pohřeb na Štědrý den - 24. prosince 1933 a na pohřbu jim zahrály dvě hudby - borovská a ohnišovská, která tento den měla pohřeb na Novém Hrádku. Ke smutečnímu průvodu z Borové přišla ohnišovská hudba naproti k hrádovskému vodojemu a potom obě hudby společně doprovázely zemřelé na hrádovský hřbitov. Zbývá ještě dodat, že obě hudby hrály zdarma.
  • Manželé Netrestovi byli jediní dva zemřelí při požárech v psané historii Borové.