Svatý Florián - patron všech hasičů

    Sv. Florián je nejčastěji zpodobňován jako římský voják s přilbou, mečem a korouhví vylévající z vědra vodu na hořící dům, popř. chrám. Vedle hasičů považují sv. Floriána za svého patrona proto také kominíci, zedníci, sládci, kováři, hrnčíři a mnoho dalších profesí majících co do činění s ohněm. Již ve středověku lidé považovali sv. Floriána za ochránce před nebezpečím ohně, lidé věřili také v jeho ochranu před bouří,  velkou vodou či suchem. Traduje se, že modlitby směřované ke sv. Floriánovi již zachránily nejeden život a nemalý majetek.

    Dle dostupných pramenů muž jménem Florián (latinsky Florianus) sloužil na konci 3. a na počátku 4. století n.l. ve vojsku a následně v administrativní správě Římské říše na území dnešního Rakouska. Jako přesvědčený křesťan nesouhlasil s postupem státní moci potlačující křesťanskou víru a pokusil se pomoci několika svým souvěrcům, kteří byli vězněni. Byl přitom dopaden a strašlivým způsobem potrestán. Po krutém mučení, během něhož opakovaně odmítl zapřít svou víru, byl Florián utopen v řece Enns (v dnešním Rakousku). 

     Svatý Florián slaví svůj svátek každoročně 4. května. Podle kalendáře sice má tento den jmeniny Květoslav, ovšem základem jeho jména je právě latinské „florianus“ - latinsky „kvetoucí, rozkošný.“

Pranostiky:

  • „Je-li na den sv. Floriána silný vítr, bude toho roku mnoho ohňů“
  • „Svatý Florián si může ještě nasadit sněhový klobouk.“