Historická fakta

Z historie požárů

Velký požár 11.6.1874

Požáry v Borové

Požáry lípy "Trhovky"

Zemřeli při požáru

Z historie sboru

SDH Borová v datech

Udělená ocenění

Činovníci SDH Borová

Nejstarší člen SDH Borová

Z historie činnosti sboru

  • V rámci historie sboru, vedle jeho základního poslání souvisejícího s ochranou před živelnými pohromami, je třeba zmínit především jeho kulturní činnost - pořádání akcí jako např. silvestr, hasičský ples, dětský karneval, Ostatkový mumraj, Josefovská zábava, pomlázková zábava, čarodějnice, pouťová zábava, Letní Vánoce u Jáchyma, dětský tábor v Pekle, posvícenská zábava, Cecilská zábava, soutěž O pohár starosty SDH Borová, opékání na paloučku, taneční večery, tajné výlety a další.

  • Nelze opomenout výpomoc při obecních brigádách a jarních úklidech, účast na námětových či aplikačních cvičeních a především potom účast na hasičských soutěžích s nemalým počtem úspěchů mužského, ženského i žákovského družstva.