JPO Borová

  • Jednotka požární ochrany = Jednotka sboru dobrovolných hasičů (JPO = JSDH)
  • Zřizovatelem jednotky je Obec Borová.
  • Jednotka požární ochrany provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 239/2000 Sb.).
  • Jednotka je v rámci plošného pokrytí kraje zařazena v kategorii JPO V, což znamená, že jednotka zasahuje především na území svého zřizovatele a měla by zajistit výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči) do 10 minut od ohlášení události.

Členové JPO

  • Členové jednotky jsou fyzické osoby, které vykonávají činnost v jednotce dobrovolně, mimo své hlavní nebo vedlejší povolání. Podmínkou je dovršení 18 let věku, absolvování pravidelných zdravotních prohlídek, odborná způsobilost a v neposlední řadě fyzická i psychická zdatnost.
  • Velitel jednotky je jmenován zastupitelstvem obce.
  • Velitelé a strojníci získali odbornou způsobilost na školení v Bílých Poličanech ve dnech 12.-14.4.2013

Složení jednotky:

Bc. Balcar Lukáš velitel jednotky
Ing. Štěpánek Josef velitel družstva-zástupce velitele
Čáp Miroslav velitel družstva
Štěpán David strojník
Štěpánek Jiří strojník
Balcar Luboš ml. hasič
Jedinák Michal hasič
Langová Eliška hasič
Šitina Michal hasič
Štěfanová Ivana hasič

JPO Borová je zahrnuta do následujících poplachových plánů

Stupeň poplachu
    4    Poplachový plán obce Borová
2. Stupeň poplachu
    4    Poplachový plán obce Česká Čermná
    4    Poplachový plán obce Nový Hrádek

Poplachový plán obce Borová

  • V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci následující jednotky:

1. Stupeň poplachu
    1     524011    Stanice Dobruška P1-CZ
    2     523010    Stanice Náchod C1-B,E-S
    3     523107    Nový Hrádek
    4     523305    Borová
2. Stupeň poplachu
    1     523110    Náchod
    2     524105    Olešnice v Orlických horách
    3     523106    Nové Město nad Metují JPO I/1-C
    4     524203    Bohdašín
3. Stupeň poplachu
    1     523304    Česká Čermná
    2     523216    Mezilesí
    3     523369    Slavoňov
    4     524113    Dobruška

  • Jednotky požární ochrany jsou na místo zásahu (resp. do zálohy) povolávány prostřednictvím územně příslušného operačního střediska HZS ČR.