Obec Borová

 • se nachází v podhůří Orlických hor, 14 km od okresního města Náchod v blízkosti státní hranice s Polskem. S nadmořskou výškou 620 m je nejvýše položenou obcí v okrese. Čítá celkem 215 obyvatel. Je odtud krásný výhled na Krkonoše, na stolovou horu Ostaš, na polské Kladsko i na hřebeny Orlických hor. Obcí protéká "Mezný potok", na kterém jsou zbudovány dvě vodní nádrže. Dominantami obce jsou kaple Božského Srdce Páně, kulturní dům a budova bývalé školy. V katastru obce se nachází přírodní památka "Rašelina" a dva chráněné památné stromy; ze stavebních památek čsl. opevnění a tzv. "krčkové stavby".

Sbor dobrovolných hasičů obce Borová

 • byl založen 24.dubna 1886,
 • je zájmové občanské sdružení působící v oblasti požární ochrany,
 • přísluší do okrsku Náchod a je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Činnost sboru

 • Příprava členů pro jednotku SDH, která je v případě mimořádné události schopna poskytnout spolu s Hasičským záchranným sborem ČR pomoc postiženým občanům,
 • osvětová i jiná výchovná činnost v oblasti požární ochrany a hasičská sportovní činnost,
 • pořádání různých společenských akcí nejen pro naše členy ale i pro širokou veřejnost,
 • brigádnická činnost pro obec.

Výbor sboru

 • Uvedené složení výboru bylo ustanoveno Valnou hromadou SDH Borová ve volbách dne 3.1.2015. (Funkční období má trvání 5 let.)
 • Uvedené složení Kontrolní a revizní rady bylo ustanoveno v doplňujících volbách dne 6.1.2017.
Výbor  
Ing. Štěpánek Josef starosta
Balcar Luboš ml. náměstek starosty
Bc. Balcar Lukáš velitel
Jirák Radek pokladník
Šitina Michal jednatel
Kontrolní a revizní rada
Štěpánek Jiří předseda
Jedinák Michal člen
Štěfanová Ivana člen

Seznam členů sboru

 • Členská základna má v roce 2018 celkem 34 členů, z toho 23 mužů a 11 žen. 
 • 10 členů sboru tvoří JSDH. 
 • Všichni členové se schází vždy na přelomu kalendářního roku na Valné hromadě.
člen ve sboru od roku člen ve sboru od roku
Bacar Josef  1967 Říhová Hana 1991
Balcar Karel 1990 Suk Vlastimil 1967
Balcar Luboš st. 1977 Šitina Michal 2014
Balcar Luboš ml. 2000 Škoda Lukáš 2014
Bc. Balcar Lukáš 2010 Školník Jan 1952
Balcarová Anna 1982 Školník Luděk 1984
Balcarová Elena 2017 Školníková Dana 1986
Čáp Miroslav 1983 Ing. Šotola Václav 1982
Forman Martin 2016 Štefanová Ivana 2015
Formanová Jarmila 1983 Štěpán David 2013
Jedinák Michal 2014 Štěpánek Jiří 2013
Jirák Radek 2014 Ing. Štěpánek Josef 2010
Lang Petr 2000 Uhnavý Petr 2016
Langová Eliška 2013 van de Belt Hendrik Jan 2014
Máslová Radomíra 2005 Zelená Jana 1990
Ramazanov Madžyd 2018 Zelená Kateřina 2015
Rejvoldová Naďa 2015 Zelený Zdeněk 1999

 

Ocenění členům sboru

udělená u příležitosti 130. výročí založení SDH Borová, dne 10.9.2016

 • Medaile za věrnost, věrnostní stužka, čestné uznání

10 let   Radomíra Máslová, Zdeněk Zelený, Petr Lang, Luboš Balcar ml.

20 let   Hana Říhová, Jana Zelená, Karel Balcar

30 let   Jarmila Formanová, Dana Školníková, Anna Balcarová, Miroslav Čáp,

           Luboš Balcar st., Luděk Školník, Václav Šotola

40 let   Miroslav Forman, Jiří Dӧrner

50 let   Josef Balcar, Vlastimil Suk

60 let   Jan Školník

 • Medaile za příkladnou práci

Miroslav Čáp, Luboš Balcar st.

 • Medaile za zásluhy

Miroslav Forman

 • Čestné členství

Jan Školník

 • Speciální poděkování sboru

Miroslav Čáp

 • Poděkování za dětský tábor v Pekle a Letní Vánoce

Miroslav Forman, Miroslav Čáp, Luboš Balcar st., Luděk Školník, Jaroslav Livar,

Zdeněk Zelený, Karel Balcar

 

 • Čestné uznání SDH Borová

Michal Jedinák, Eliška Langová, Ivana Štefanová

 • Čestné uznání OSH ČMS Náchod

Luboš Balcar ml., Lukáš Balcar, Radek Jirák, Michal Šitina, David Štěpán,

Jiří Štěpánek, Josef Štěpánek

 • Medaile za zásluhy

SDH Borová

Vyhledávání

© SDH Borová 2013 - 2018

Vytvořeno službou Webnode