Soutěže

Okrsková soutěž 2019

V sobotu 11. května 2019 se uskutečnila okrsková soutěž na Jizbici. Hned od rána panovala v našem týmu dobrá nálada, což napovídalo, že si celý den užijeme bez ohledu na konečný výsledek. Nenechali jsme nic náhodě a jednou jsme trénovali ;-)  Využili jsme na to sváteční den 8. květen - každý způsob útoku jsme jednou vyzkoušeli na sucho a jednou s vodou. …všichni si s sebou do soutěže nesli nějakého strašáka z minulých nezdarů (otevřený rozdělovač, nespojené hadice nebo vypnutý benzín) …Nakonec šlo vše hladce a bez problémů... 

 

V prvním útoku "dle cvičebního řádu" jsme se s časem 4:02:77 umístili na 1. místě. 

V druhém útoku "dle pravidel požárního sportu" jsme vybojovali 2. místo s časem 0:29:70. 

 

Celkově jsme se tak po dvouleté odmlce probojovali na bednu a okrskovou soutěž vyhráli. V soutěži "O pohár starosty SDH Jizbice" jsme se umístili na 2. místě. Každý úspěch se má náležitě oslavit, a tak se i stalo… s dobrou náladou až do brzkých ranních hodin ;-)

 

FotogalerieOkrsková soutěž 2018

 • Dne 12.5.2018 jsme se zúčastnili okrskové soutěže již podruhé v Dolní Radechové, kde se budeme scházet i v příštích letech, pokud se sbory nedomluví jinak. Soutěž se tradičně odehrála ve dvou kolech a to v útocích dle cvičebního řádu a dle pravidel požárního sportu.

  • Hned po prvním kole (dle pravidel cvičebního řádu) bylo vidět, že i okolní sbory zapracovaly na technice a evidentně mají mnohem více natrénováno, než v letech předchozích. Naše družstvo předvedlo standardně solidní výkon, ale nevyvarovalo se trestným vteřinám a nakonec skončilo na 3. místě.
  • Následoval tzv. "rychlý útok" dle pravidel požárního sportu. Vše bylo připraveno, vše dobře probíhalo a samotný průběh útoku byl také rychlý, ale obava, že se něco nepovede, se bohužel naplnila - vypnutý benzín u stříkačky - v ten okamžik bylo po naději na dobrý výsledek i přesto, že jsme benzín pustili, stříkačku znovu nastartovali a útok dokončili v časovém limitu.

  Po úspěšných letech, kdy se nám pravidelně dařilo získávat umístění na "bedně", jsme se letos museli spokojit s bramborovou medailí. Hlavní je, že jsme to vzali s úsměvem a s ponaučením pro příště ;-)

 • fotogalerie

 

Okrsková soutěž 2017

Dne 13.5.2017 se konala okrsková soutěž v Dolní Radechové.
Soutěž byla tradičně rozdělena do dvou kol:
 • útok dle cvičebního řádu - naše družstvo se s časem 7:35:64 umístilo na 5.místě
 • útok dle pravidel požárního sportu - naše družstvo se s časem 0:37:62 umístilo na 2.místě
 • v celkovém pořadí se naše družstvo umístilo na 3.místě
 • fotogalerie

 

Okrsková soutěž 2016

Dne 14.5.2016 se uskutečnila okrsková soutěž na Jizbici.

Soutěž byla rozdělena do dvou kol:

 • V prvním kole byl proveden útok dle cvičebního řádu - naše družstvo se s časem 5:02:00 umístilo na 2. místě.
 • Ve druhém kole byl útok dle pravidel požárního sportu - naše družstvo se s časem 40:00 umístilo na 2. místě.
 • Celkovým vítězem se stalo naše družstvo.
 • fotogalerie

O pohár starosty SDH Jizbice

Dne 14.5.2016 po skončení okrskové soutěže následovala soutěž O pohár starosty SDH Jizbice. V kategorii muži zvítězil SDH Vysokov. Naše družstvo obsadilo 2.místo.

 

Okrsková soutěž 2015

Dne 9.5.2015 se uskutečnila okrsková soutěž v Borové.

Soutěž byla rozdělena do dvou kol:

 • V prvním kole byl proveden útok dle cvičebního řádu - naše družstvo se s časem 4:30:00 umístilo na 1. místě.
 • Ve druhém kole byl útok dle pravidel požárního sportu - naše družstvo se s časem 34:00 umístilo na 2. místě.
 • Celkovým vítězem se stalo domácí družstvo ;-)
 • fotogalerie

O pohár starosty SDH Borová 2015

Dne 9.5.2015 po skončení okrskové soutěže následovala soutěž O pohár starosty SDH Borová. V kategorii muži zvítězil SDH Vysokov, v kategorii ženy SDH Dubenec.

 

Okrsková soutěž 2014

Dne 10.5.2014 jsme se zúčastnili okrskové soutěže na Jizbici.

Soutěž byla rozdělena do dvou kol:

 • V prvním kole byl proveden útok dle cvičebního řádu - naše družstvo se s časem 7:37 umístilo na 6. místě.
 • Ve druhém kole byl útok dle pravidel požárního sportu - naše družstvo se s časem 1:08:97 umístilo na šestém místě.
 • fotogalerie

 

Okrsková soutěž 2013

De 11.5.2013 jsme se zúčastnili okrskové soutěže na Dobrošově.

 • Hlavní soutěží byl požární útok dle cvičebního řádu 5+1. Naše družstvo se s časem 8:30 umístilo na 5. místě.

Sestava soutěžního družstva:

 • velitel Eliška Langová
 • strojník Jiří Štěpánek
 • č.1 Lukáš Balcar, č.2 Miroslav Čáp, č.3 Josef Štěpánek, č.4 David Štěpán
 • fotogalerie

Cvičení

Cvičení 5.10.2018

 • Dne 5.10.2018 se hasičské jednotky náchodského okrsku sjely na okrskové cvičení na Borovou do areálu místního zemědělského družstva. Při cvičení se mělo prakticky vyzkoušet hned několik témat z taktiky zdolávání požáru. Jednalo se hlavně o příjezd a řazení techniky na místě zásahu, dálková a kyvadlová doprava vody, první pomoc při nadýchání zplodin hoření, apod.

  Všechny jednotky se sešly na parkovišti na Dobrošově, odkud postupně vyjížděly na místo události s časovým odstupem vypočítaným podle místa skutečného výjezdu a vzdálenosti na dojetí k místu události. Naše jednotka jako jediná vyjížděla přímo ze zbrojnice v Borové a to po oficiálním vyhlášení poplachu sirénou i sms svoláním jednotlivým členům jednotky, po příjezdu na místo události začala s průzkumem. Vypnula zdroj elektrické energie, otevřela vrata zasaženého objektu, rozvinula dopravní vedení před plášť budovy a zároveň jeden obranný proud z pravého boku objektu. Po příjezdu dalších jednotek bylo zajištěno doplňování vody mezi cisternami a zároveň zahájeny další dva požární útoky, (v dýchacích přístrojích) a to na střechu a dovnitř objektu. Kyvadlová doprava vody byla zřízena z plnícího místa v České Čermné, které obsluhovala místní jednotka spolu s jednotkou z Dobrošova. Na místě zásahu bylo také zřízeno dopravní vedení od hydrantu, které mělo simulovat dálkovou dopravu vody bez použití přenosných stříkaček.

  Po ukončení cvičení byl proveden nástup všech zúčastněných jednotek, předání informací o samotném průběhu zásahu a kladné zhodnocení celé akce. Poté se všechny jednotky vrátily zpět na své základny.

 • fotogalerie


Cvičení 22.9.2017

V pátek 22. 9. 2017 proběhlo v Bělovsi v Náchodě okrskové cvičení. Po jeho skončení následovalo školení na téma první pomoc a norné stěny. 

Témata:

- přívodní vedení, zajištění savic při čerpání z přírodních zdrojů (dle cvičebního řádu)
- tlaková zkouška stroje a hadicového vedení ve kterém budou 2 hadice "B" rozdělovač 2x po dvou hadicích "C", 2x proudnice "C"
- praktické použití a využití ejektoru z větší hloubky (např. čerpání z mostu, ze studny, nebo z přírodního zdroje dle podmínek)
- únik hořlavých kapalin na vodní ploše, improvizované norné stěny, sorbční látky (dle možností)
- transport raněného s podezřením na poraněnou páteř

 

Cvičení 14.10.2016

V pátek dne 14.10.2016 se naše jednotka s CAS 8 zúčastnila okrskového cvičení v Náchodě. Hlavním cílem letošního cvičení bylo vyzkoušet součinnost všech jednotek okrsku. Fiktivní mimořádnou událost - požár nízkého porostu v blízkosti parkoviště u náchodského zámku bylo nutné lokalizovat a následně zlikvidovat. Poté následovalo praktické provedení dálkové dopravy vody pomocí dvou stříkaček PS 12 a jedné CAS kombinované s kyvadlovou dopravou. Naše jednotka s CAS 8 zajistila plnící stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody a současně plnila funkci vyrovnávací nádrže mezi stroji a plnícím stanovištěm. Cvičení bylo zakončeno hromadným nástupem všech zúčastněných jednotek, zhodnocením průběhu cvičení a proškolení tří témat: první pomoc při zasažení kyselinou či louhem, provizorní jímání nebezpečných látek a základní lanové uzly.

 

Cvičení 25.9.2015

V pátek 25.9.2015 se naše jednotka zúčastnila pravidelného společného cvičení jednotek okrsku Náchod, které se letos uskutečnilo na hřišti v Lipí. Veškerá témata byla odpřednášena a názorně předvedena lektorem Petrem Košťálem z HZS Velké Poříčí.

 

Témata cvičení:

 • Hašení hořlavých kapalin
 • Sebejištění a práce ve výškách
 • Požár tlakových lahví
 • První pomoc při nadýchání kouřem
 • Řazení vozidel u zásahu

Fotogalerie

Cvičení 26.9.2014

Okrskové cvičení - "dálková doprava vody" na Dobrošově.

Cvičení 16.8.2014

Cvičení likvidace požáru plavidla na vodní nádrži Rozkoš v rámci 4.ročníku "Plavby Rozkoš" (více na www.veteran-military-technika-borova.cz/ ). Vzhledem k nepřízni počasí bylo ustoupeno od nalodění Avie A31-1K a zásah byl proveden přenosnou stříkačkou.

Fotogalerie

Cvičení 15.8.2014

Ukázka techniky a ukázka hašení požáru holandským turistům "Na Bance" (Dlouhé-Rzy) u rodiny van de Belt.

Fotogalerie

Cvičení 27.9.2013

Okrskové cvičení v Náchodě

Fotogalerie