Výroční valná hromada

04.01.2015 17:31

Jako již tradičně se po vánočních svátcích sešli členové našeho sboru na výroční valné hromadě (3.1.2015). Přítomní byli seznámeni s činností a hospodařením sboru a s aktivitou výjezdové jednotky v roce 2014. Z hostů byli přítomni starosta obce Bc. Pavel Jirka, místostarosta obce Vladimír Homolka a pan František Šimek za OSH Náchod. Kromě informací o jednotlivých činnostech sboru byla letos na programu také volba nového výboru sboru. Stávající složení sboru opustili čtyři členové, naopak tři noví členové přibyli.

Nový výbor sboru

Ing. Štěpánek Josef starosta
Balcar Luboš ml. náměstek starosty
Bc. Balcar Lukáš velitel
Šitina Michal jednatel
Jirák Radek hospodář
Zelená Kateřina předseda kontrolní a revizní rady
Jedinák Michal člen kontrolní a revizní rady
Škoda Michal člen kontrolní a revizní rady